Korekta deklaracji podatkowej

Jeszcze jednym przewidzianym w kodeksie karnym skarbowym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności karnej, mimo wcześniejszego popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego jest złożenie w odpowiednim terminie korekty deklaracji podatkowej. Celem tego artykułu jest zatem wyjaśnienie, w jaki sposób złożyć skuteczną korektę deklaracji podatkowej.

Przesłankami zastosowania tej instytucji są:

 • złożenie korekty deklaracji w przewidzianym ustawą terminie;

 • uzasadnienie korekty deklaracji;

 • uiszczenie uszczuplonej bądź narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej.

Regulacja dotycząca możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności poprzez korektę deklaracji zawarta jest w art. 16a k.k.s. W myśl tego przepisu Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.1)), korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie. Tak więc o tym, czy korekta deklaracji będzie mogła zostać uznana za skuteczną będą decydować przepisy innych ustaw niż kodeks karny skarbowy, a mianowicie Ordynacji podatkowej lub ustawy o kontroli skarbowej. Korekta musi zostać złożona przez podatnika, płatnika lub inkasenta.

Aby określić termin, w jakim powinna zostać złożona korekta trzeba odwołać się właśnie do przepisów tych ustaw. W przypadku, gdy ustalenie naruszenie przepisów podatkowych następuje w drodze kontroli podatkowej (tj. na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej), korektę deklaracji należy złożyć przed wszczęciem tej kontroli. Możliwość złożenia korekty deklaracji po zakończeniu kontroli oraz po zakończeniu postępowania podatkowego istnieje jedynie w zakresie jaki nie został objęty decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

W przypadku kontroli skarbowej (prowadzonej w oparciu o przepisy ustawy o kontroli skarbowej) korekta może zostać natomiast złożona przed wszczęciem postępowania kontrolnego, a po jego zakończeniu, podobnie jak w przypadku postępowania podatkowego, w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Ponadto ustawa o kontroli skarbowej przewiduje możliwość złożenia deklaracji terminie 7 dni przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli, który to termin wyznaczony został kontrolowanemu przez organ kontroli do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Nie istnieje możliwość złożenia korekty deklaracji podatkowej w trakcie trwania postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego lub kontroli podatkowej, w zakresie objętym tą kontrolą.

Zgodnie z przepisem art. 16a k.k.s. elementem, który jest konieczny dla uznania za korekty deklaracji podatkowej za skuteczną jest jej uzasadnienie – wskazanie przyczyn złożenia korekty. Należy zaznaczyć, że w uzasadnieniu korekty deklaracji podatkowej nie ma konieczności ujawniania okoliczności związanych z popełnieniem czynu lub osób współdziałających. Sprawia to, że złożenie skutecznej korekty deklaracji podatkowej atrakcyjniejszym rozwiązaniem dla oskarżonego czy obwinionego niż korzystanie z czynnego żalu opisywanego we wcześniejszych artykułach.

Aby oskarżony mógł skorzystać z dobrodziejstwa opisywanej instytucji musi uiścić uszczuploną lub nawet narażoną na uszczuplenie należność publicznoprawną. Oznacza to, że nawet nie musiało dojść do straty po stronie Skarbu Państwa, aby konieczne stało się zapłacenie zagrożonego podatku. Wystarczające dla powstania takiego obowiązku jest samo narażenie należności na uszczuplenie, mające swoje źródło w przestępstwie lub wykroczeniu skarbowym.

Podsumowując, złożenie skutecznej korekty deklaracji podatkowej jest korzystnym rozwiązaniem. Skorzystanie z tej instytucji pozwala na zachowanie statusu osoby niekaranej mimo popełnienia przestępstwa skarbowego.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Korekta deklaracji podatkowej

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  aplikant adwokacki Michał Marciniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


6 × = dwadzieścia cztery

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>