Archiwum kategorii: artykuły

Wyegzekwowanie odpowiedzialności posiłkowej

W poprzednim artykule została opisana odpowiedzialność posiłkowa za przestępstwo skarbowe (art. 24 par. 1 k.k.s.). Tym razem opiszę w jakich sytuacjach dochodzi do wyegzekwowania tej odpowiedzialności, a także przybliżę procedurę, według której ta egzekucja jest prowadzona. Na początku najważniejsza kwestia … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Odpowiedzialność posiłkowa za karę grzywny w prawie karnym skarbowym

W tym artykule opiszę kolejną instytucję wprowadzoną do kodeksu karnego skarbowego, która nie jest znana prawu karnemu powszechnemu. Chodzi o odpowiedzialność posiłkową za orzeczoną karę grzywny. Zgodnie z art. 24 par. 1 k.k.s. odpowiedzialność posiłkową może ponieść każdy rodzaj podmiotu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wyłudzenie zwrotu nadwyżki VAT-u naliczonego nad VAT-em należnym

Jak wskazałem w poprzednim artykule, osoby organizujące karuzele podatkowe często wykorzystują przepisy prawa podatkowego, które pozwalają przedsiębiorcom na uzyskanie zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem należnym. Najłatwiej będzie wyjaśnić to na przykładzie: Firma X handluje telefonami komórkowymi. Kupuje od … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Na czym polega karuzela podatkowa?

W tym artykule postaram się wyjaśnić mechanizm działania tzw. karuzeli podatkowej. Jest to najpoważniejsze przestępstwo skarbowe, które generuje największe straty w budżecie państwa. Firmy, które działają w ramach karuzeli podatkowej nie płacą podatku VAT należnego lub też wyłudzają zwrot podatku … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Na czym polega przestępstwo uchylania się od opodatkowania z art. 54 k.k.s.?

  Celem tego artykułu jest przybliżenie jednego z najczęściej popełnianych przestępstw skarbowych jest przestępstwo uchylania się od opodatkowania z art. 54 k.k.s. Przypominam, że o zakwalifikowaniu czynu jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe będzie decydować wartość podatku zagrożonego uszczupleniem. Jeśli ta … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 2 komentarzy

Korekta deklaracji podatkowej

Jeszcze jednym przewidzianym w kodeksie karnym skarbowym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności karnej, mimo wcześniejszego popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego jest złożenie w odpowiednim terminie korekty deklaracji podatkowej. Celem tego artykułu jest zatem wyjaśnienie, w jaki sposób złożyć skuteczną korektę deklaracji … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

W jaki sposób zastosować czynny żal w sprawie o przestępstwo skarbowe?

W poprzednich artykułach opisywałem znane prawu karnemu skarbowemu instytucje, których prawidłowe zastosowanie pozwala na uniknięcie wyroku skazującego, nawet w przypadku popełnienia czynu zabronionego. Były to warunkowe umorzenie postępowania oraz dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Kolejną charakterystyczną instytucją, dzięki której można uwolnić … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Dolegliwość skazania za przestępstwo karne skarbowe.

W powszechnym rozumieniu skazanie za przestępstwo skarbowe nie jest równoznaczne ze skazaniem za „zwykłe” przestępstwo. Owszem, wobec skazanego za przestępstwo skarbowe orzeka się karę, np. grzywny lub ograniczenia wolności, ale, według laików, dolegliwość skazana na tym się kończy. Przestępstwa kryminalne, … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych

Przestępstwa skarbowe, podobnie jak „zwykłe” przestępstwa ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie określonego w ustawie czasu sprawcy przestępstwa skarbowego nie można ścigać ani skazać. Kodeks karny skarbowy, w art. 44 § 1 k.k.s przewiduje dwa podstawowe terminy przedawnienia karalności … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

W jaki sposób zachować status osoby niekaranej mimo popełnienia przestępstwa skarbowego?

Jeśli zostaniesz skazany za przestępstwo skarbowe, to zostanie to odnotowane w twojej karcie karnej. W świetle przepisów, skazanie za przestępstwo skarbowe jest równoznaczne ze skazaniem za przestępstwo kryminalne, a więc może być dla Ciebie bardzo uciążliwe. Wielu pracodawców wymaga od … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz